Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Rapportopmaak

Een SafeAssign-originaliteitsrapport bestaat uit drie gedeelten:

  • Rapportgegevens
  • Citaten
  • Manuscripttekst

Als u meer ruimte wilt voor het weergeven van de tekst van de paper, kunt u het rechterpaneel inklappen door op de pijl-rechts te klikken. De markeringskleuren blijven zichtbaar in de samengevouwen weergave.

Rapportgegevens

In het rechterpaneel van het rapport ziet u de rapportgegevens. Wanneer u het weergavegebied smaller maakt, worden deze gegevens bovenaan weergegeven. U ziet hier gegevens van de paper, zoals het percentage overeenkomende tekst, het aantal woorden en de datum van verzending. Als u meerdere bijlagen hebt meegestuurd, worden deze hier ook vermeld. U kunt desgewenst ook een afdrukversie van het rapport bekijken. Deze afdrukversie is met name handig voor gebruikers met een beperking die gebruikmaken van ondersteunende technologie in Blackboard Learn. Klik boven aan de pagina op Print (Afdrukken) om de afdrukversie te bekijken. U kunt de resulterende PDF vervolgens downloaden en per e-mail versturen.

Citaten

De bronnen met tekst die overeenkomt met de tekst van de ingeleverde paper staan in het rechterpaneel van het rapport.

Manuscripttekst

De inhoud van de ingezonden paper verschijnt in het linkerpaneel van het rapport. Alle overeenkomende blokken met tekst zijn gemarkeerd. Elke bron heeft een kleur die de bron aangeeft, met een maximum van 30 unieke kleuren voor 30 verschillende bronnen. Tekst die is gevonden in een bron wordt gemarkeerd in de kleur van de bron en heeft ook een nummer. Klik in het rechterpaneel op Show/Hide All Highlighting om voor alle bronnen tegelijk de markering weer te geven of te verbergen. U kunt de markering weergeven en verbergen voor maar één citaat. Klik op Remove of Show Highlighting naast een citaat.

Klik op een blok met overeenkomende tekst om informatie over de oorspronkelijke bron weer te geven en over de kans dat het blok of de zin is gekopieerd uit de bron.

Meerdere bijlagen en pogingen

SafeAssign kan overweg met meerdere pogingen die door dezelfde student voor dezelfde opdracht zijn ingeleverd. De inhoud van uw huidige poging wordt dan niet vergeleken met inhoud uit eerdere inzendingen.

Als u meerdere bijlagen meestuurt met een opdracht, worden deze vermeld in het rapport. Klik op de koppeling van een bestandsnaam om de tekst van het bestand in het linkerpaneel weer te geven en het aantal woorden in het rechterpaneel.

Scores van SafeAssign interpreteren

Scores voor zinsovereenkomsten geven het kanspercentage aan dat twee zinnen dezelfde betekenis hebben. Omgekeerd kan deze score ook worden geïnterpreteerd als de kans dat deze twee zinnen toevallig op elkaar lijken. Een score van bijvoorbeeld 90 procent betekent dat er een kans is van 90 procent dat de twee zinnen hetzelfde zijn en een kans van 10 procent dat ze toevallig overeenkomsten vertonen en niet omdat de ingezonden paper materiaal uit de bestaande bron bevat (ongeacht of er sprake is van een juiste bronvermelding).

De totaalscore van SafeAssign geeft de kans aan dat de ingezonden paper overeenkomsten bevat met bestaande bronnen. Deze score is alleen een indicatie en het is dus belangrijk dat papers goed worden gecontroleerd om vast te stellen of de bronnen van de overeenkomsten zijn vermeld.

  • Scores lager dan 15 procent: deze papers bevatten meestal enkele citaten en een paar veelgebruikte formuleringen of blokken tekst die ook voorkomen in andere documenten. In de meeste gevallen vereisen deze papers geen verdere analyse, aangezien er geen bewijs is van mogelijk plagiaat in deze papers.
  • Scores tussen 15 en 40 procent: deze papers bevatten veel geciteerd of anders geformuleerd materiaal of er is sprake van plagiaat. Deze papers moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de bronvermelding in orde is.
  • Scores hoger dan 40 procent: de kans is aanzienlijk dat tekst in deze paper is gekopieerd uit andere bronnen. Deze papers bevatten een uitzonderlijke hoeveelheid geciteerde of anders geformuleerde tekst en moeten worden gecontroleerd op mogelijk plagiaat.