Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen maken

Overzicht

Uw instelling is vrij om zoveel Open Education-cursussen te maken als nodig. Blackboard hanteert geen beperkingen voor het aantal studenten dat zich kan inschrijven voor uw cursussen.

Instellingsbeheerders hebben toegang tot beperkte kernmogelijkheden voor cursusbeheer op Blackboard Learn. U kunt alleen cursussen maken, categoriseren, bewerken, kopiëren, exporteren, importeren en verwijderen die betrekking hebben op uw instelling. U kunt ook de cursusbeschikbaarheid beheren. Als u wilt helpen bij het bouwen van een cursus, kunt u uzelf toevoegen aan de cursus als cursusleider. Alle inschrijvingen verlopen via zelfinschrijving. Beheerders hebben geen mogelijkheden voor batchgewijze inschrijving.

Let op: Zelfinschrijving is de enige beschikbare optie voor het Open Education-platform. De optie Cursusleider/systeembeheerder, de optie Studenten toestaan om inschrijvingsaanvragen per e-mail naar de cursusleider te verzenden en de optie Toegangscode vereisen voor inschrijving zijn alle drie opzettelijk niet beschikbaar omdat deze opties ingaan tegen het concept van Massive Open Online Courses.

In actie: Een cursus maken

 1. Een cursusstructuur maken.
 2. Een cursusleider uitnodigen voor deelname aan de cursus.
 3. De inhoud bouwen.
 4. De cursus definiëren op de pagina Cursusgegevens.
 5. Ga live door de cursus beschikbaar te maken en de pagina Cursusgegevens te publiceren.

Drie manieren om cursussen te maken

Gebruik in het tabblad Systeembeheerder de functies op de actiebalk om Open Education-cursussen te maken op de volgende manieren:

 • Cursus maken: een nieuwe, lege cursus maken. De functie Cursuswizard verschijnt in de vervolgkeuzelijst Cursus maken, maar het is geen beschikbare optie.
 • Cursus kopiëren: een exacte kopie van een cursus maken. U kunt deze functie ook gebruiken om een exacte kopie te maken van bepaalde cursusmaterialen en deze gebruiken voor een nieuwe cursus of toevoegen aan een bestaande cursus.
 • Pakket importeren: een cursus maken van een cursuspakket. Via het importeren van pakketten kunt u cursussen overbrengen vanuit een ander systeem.

  Voordat u een cursuspakket importeert, maakt u een nieuwe cursus. Vervolgens klikt u op de pagina Pakket importeren op Bladeren naast Doelcursus-ID om te zoeken naar de cursus-ID die u hebt gemaakt.

Cursusinstellingen

Op de pagina Cursus maken zijn sommige instellingen overgenomen uit het Blackboard Learn-kernproduct; deze zijn niet van toepassing op het maken van Open Education-cursussen.

Maak geen selectie of wijzigingen voor de volgende instellingen:

 • Studiegebied
 • Vakgebied
 • Periode
 • Instellingshiërarchieknooppunten—ongewijzigd laten en geen knooppunt verwijderen of toevoegen
 • Gasttoegang
 • Inschrijvingsopties > Cursusleider/systeembeheerder

Maak een cursus niet beschikbaar voor gebruikers totdat deze openstaat voor inschrijving en u de pagina Cursusgegevens hebt voltooid. Als u een cursus wilt openstellen voor inschrijving vóór de startdatum van de cursus, maakt u een startpagina binnen de cursus waarin studenten worden welkom geheten. U verbergt dan alle aanvullende inhoud totdat de cursus begint.

Cursuscategorieën

U kunt het cursusaanbod van uw instelling ordenen door cursussen in te delen in categorieën. Als gebruikers de cursuscatalogus openen, kunnen ze hun zoekresultaten filteren op categorieën. U kunt een categorie opgeven als u een cursus maakt, deze bewerkt of vanuit het contextmenu op de pagina Cursussen.

Cursusleiders uitnodigen

Instellingsbeheerders kunnen geen accounts maken voor andere gebruikers. U kunt in plaats daarvan de uitnodigingsfunctie gebruiken om cursusleiders of onderwijsassistenten uit te nodigen voor het systeem.

 1. Een cursusstructuur maken. Zie Drie manieren om cursussen te maken voor meer informatie.
 2. Zoek op de pagina Cursussen naar de betreffende cursus.
 3. Open het contextmenu van de cursus en klik op Uitnodigingen.
 4. Klik op de pagina Cursusleidersuitnodigingen op Uitnodigen.
 5. Vul op de pagina Cursusleider uitnodigen de gegevens van de cursusleider in en selecteer Verzenden. De cursusleider wordt toegevoegd aan de lijst met verzonden uitnodigingen. U kunt de status van hun uitnodigingen bekijken op deze pagina.

De cursusleider ontvangt een e-mail met een koppeling om de uitnodiging te accepteren en deel te nemen aan de cursus.

File:Open_Education/Administrator/Create_Courses/instructor_invite_email.png

Nadat de cursusleider zich heeft aangemeld of een account heeft gemaakt, worden cursusleidersbevoegdheden verleend voor de cursus. Op de startpagina zien cursusleiders hun cursussen in de sectie Cursus die ik geef. Ze klikken op Naar cursus om te beginnen met het maken of bewerken van inhoud.

Cursusleiders die bekend zijn met de interface van Blackboard Learn kunnen inhoud maken via dezelfde werkstromen. U kunt nieuwe gebruikers naar de helpbronnen voor cursusleiders verwijzen voor een overzicht van de beschikbare tools en functies.

Als instellingsbeheerder kunt u uzelf bij elke cursus toevoegen als cursusleider. Open de cursus en klik op Snelinschrijving onder het Configuratiescherm. Wijzig uw rol in de cursus van student naar cursusleider. Vervolgens moet u op Sneluitschrijving klikken om uw cursusleidersbevoegdheden te verwijderen.

Pagina Cursusgegevens

Op de pagina Cursusgegevens kan uw instelling informatie publiceren over cursussen. Iedereen die toegang heeft tot de Open Education-site kan deze pagina's bezoeken. De sjabloon is eenvoudig in te vullen en zorgt voor een aantrekkelijke pagina. Open het contextmenu van een cursus en klik op Cursusgegevens om te beginnen.

U kunt de volgende informatie opnemen:

 • Beschrijving
 • Werklastverwachtingen
 • Taal waarin de cursus wordt gegeven
 • Ingesloten YouTubeTM-video
 • Avatarafbeelding van de cursus
 • Duur

Toekomstige studenten kunnen ook bekijken wie de cursus geeft, met koppelingen naar de faculteitsprofielen. De koppelingen naar social media van de instelling van de pagina Instellingsgegevens worden ook weergegeven.

Bij het maken van de inhoud stelt u de pagina Cursusgegevens in als privé. Als u de pagina openbaar wilt maken, opent u het contextmenu van de cursus. Klik op Cursusgegevens en wijzig Publiceren naar AAN.

File:Open_Education/Administrator/Create_Courses/example_page_course.png