Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Problemen met xpLor oplossen

Beschikbaarheid

Controleer de volgende punten om er zeker van te zijn dat het Building Block en de tool xpLor beschikbaar zijn op de verschillende machtigingsniveaus in Learn:

 • Het Building Block xpLor Connector is ingeschakeld en beschikbaar.
 • Het Building Block xpLor Connector en de LTI-tools zijn beschikbaar voor de betreffende cursus.
 • Providers van LTI-tools bevat een vermelding voor verbinding met xpLor.

De beschikbaarheid instellen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer. Klik op Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek xpLor Connector en selecteer Als beschikbaar instellen in het contextmenu, indien niet beschikbaar.
 4. Selecteer Als Actief instellen in het contextmenu van xpLor Connector, indien niet actief.
 5. Klik op Instellingen. Controleer of de juiste URL is gedefinieerd voor xpLor.
 6. Ga naar de pagina Building Blocks. Klik op Providers van basis LTI-tools. Controleer of er een providerdomein is gemaakt en geconfigureerd voor xplor.cloud.bb.
 7. Klik op Algemene eigenschappen beheren.
  • Beschikbaarheid functies
   Ingeschakeld in cursussen = Ja
   Ingeschakeld in organisaties = Ja/Nee
   Koppelingen naar toolproviders maken = alle koppelingen naar een toolprovider die niet expliciet wordt uitgesloten
  • Standaardconfiguratie (optioneel)
   Gebruikersgegevens verzenden = Gebruikersgegevens verzenden over elke verbinding
   Te verzenden gebruikersvelden = [alle]
   Bevestigingsbericht gebruiker weergeven = Nee
   Berichttekst = [geen]
 8. Klik opVerzenden.
 9. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer. Klik opCursusinstellingen.
 10. Klik op Cursustools.
 11. Zoek LTI en stel Standaardbeschikbaarheid in op Altijd Aan.
 12. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer. Klik op Tools.
 13. Zorg ervoor dat zowel de tool LTI als xpLor Plugin beschikbaar is.
 14. Stel Standaardbeschikbaarheid in op Altijd aan.

Selectieve beschikbaarstelling van xpLor

Klanten met een instellingshiërarchie kunnen xpLor selectief beschikbaar stellen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer. Klik op Instellingshiërarchie.
 2. Zorg ervoor dat xpLor Connector (beperkt) beschikbaar is onder Tools.

Als xpLor alleen hoeft te worden gebruikt in een subset met cursussen, kunt u een knooppunt maken waarop xpLor is "uitgeschakeld" en een lijst met cursussen selecteren die moet worden uitgesloten. U kunt een knooppunt ook instellen als het ingeschakelde knooppunt voor xpLor en op die manier een subset met cursussen instellen voor toegang.

Poorten

xpLor is niet afhankelijk van poorten die al worden gebruikt met Software-updates. Al het verkeer wordt verstuurd via de poorten 80 en 443, en is alleen inkomend (xpLor => LMS). Er kunnen situaties zijn waarin verkeer wordt geblokkeerd via CAS/Shib/etc., als u dergelijke verificatie gebruikt.

Bronnen onderzoeken die niet zijn toegevoegd aan een cursus

 • Bevat het dialoogvenster Aan cursus toevoegen van xpLor de juiste informatie over de cursus en cursushiërarchie?
 • Wordt er een bevestigingsbericht (of fout) weergegeven binnen xpLor?
 • Wordt de LTI-koppeling juist weergegeven op de pagina Bewerken van de bijbehorende bron uit Learn? Verwijst de koppeling naar de juiste bron in xpLor?

  Komt de resourceID in de LTI-koppeling overeen met de resViewId-koppeling in de xpLor-bron?

Cijfers onderzoeken die niet goed worden teruggekoppeld naar het Grade Center

 • Is de kolom in het Grade Center gemaakt?
 • Is het selectievakje Dit is een item met een cijfer ingeschakeld in xpLor?
 • Zijn er regels ingesteld in het Grade Center waardoor nieuwe cijfers in xpLor niet worden herkend? Denk hierbij aan regels voor het aantal pogingen, hoogste/laagste cijfer of gemiddeld cijfer.