Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over xpLor

Is xpLor een vervanging voor een LMS?

Hoewel bepaalde functies van xpLor ook aanwezig zijn in een LMS (Learning Management System), is het geen vervanging voor een LMS, maar eerder een aanvulling. Dit komt door de ondersteuning van nieuwe gebruikssituaties, met name op het gebied van het ontdekken en delen van inhoud. Het xpLor-platform helpt bij het weghalen van de barrières waardoor de meeste inhoud beperkt is tot één cursuscontext in het LMS. Door de ondersteuning van geavanceerde leerobjecten die zich buiten de context van een specifieke cursus bevinden, biedt xpLor nieuwe mogelijkheden voor het delen van deze leerobjecten tussen cursussen. Dit is mogelijk omdat inhoud door xpLor centraal wordt gehost in de cloud, zelfs inhoud van verschillende instellingen. De focus van het xpLor-platform ligt op het delen en ontdekken van leerobjecten, terwijl het geïntegreerde LMS een vertrouwde omgeving blijft bieden voor het beheren van gebruikers en cursussen, inschrijving, cijferlijstbeheer en het bereik/de volgorde van inhoudspresentatie (adaptieve inhoud, enzovoort).

Hoe is xpLor anders dan een inhoudsbeheersysteem?

Traditionele systemen voor inhoudsbeheer (content management systems) bieden alleen functies voor delen, versiebeheer, beheer en toegangscontrole voor inhoudsbronnen in bestandsvorm. Meestal zijn deze systemen ook beperkt tot integratie met één LMS-instantie, waardoor inhoud alleen kan worden gedeeld met gebruikers binnen dezelfde instelling. Met het xpLor-platform komen vergelijkbare voorzieningen voor delen ook beschikbaar voor geavanceerde, interactieve leerobjecten zoals beoordelingen en discussieforums. Met xpLor kunnen deze inhoudsbronnen niet alleen worden ontdekt en hergebruikt tussen cursussen, maar zelfs tussen verschillende instellingen op verschillende LMS-platformen.

Zie Een complete oplossing voor het aanbieden van leermateriaal voor meer informatie.

Hoe kan xpLor vaststellen wie de gebruiker is en van welke school?

xpLor maakt gebruik van LTI 1.1 om belangrijke gegevens uit het LMS te communiceren.

Weet xpLor nog andere dingen over de gebruiker?

xpLor kan alleen goed functioneren als er een minimale hoeveelheid gegevens bekend is van de persoon die het platform gebruikt. xpLor heeft voor studenten andere soorten gegevens nodig dan voor cursusleiders. xpLor heeft geen  persoonsgegevens nodig. Het is wel zo dat iedereen die xpLor-bronnen gebruikt, moet zijn gekoppeld aan een account in hun LMS. Dit is belangrijk omdat bronnen in xpLor mogelijk inzendingen vereisen en dan cijfers moeten terugkoppelen naar het LMS. 

Studenten

xpLor ontvangt enkele gegevens van studenten wanneer deze een LTI-koppeling naar xpLor volgen. De gegevens die worden doorgegeven door LTI bestaat uit de minimale gegevens die xpLor nodig heeft om een bron op de juiste manier weer te geven. Wanneer een student interactie heeft met een bron, bijvoorbeeld door het maken van een toets of iets te versturen, worden over deze interacties details opgeslagen door xpLor en vervolgens gedeeld. Een cursusleider krijgt dan bijvoorbeeld details van een inzending voor een vragenlijst te zien of opmerkingen die zijn toegevoegd in een discussieforum. Alle activiteiten met cijferbeoordeling worden vanuit xpLor gedeeld naar de cijferlijst in het LMS.  

Cursusleiders

Wanneer een cursusleider een xpLor-bron weergeeft of naar xpLor gaat om bronnen toe te voegen of te beheren, maakt hij gebruik van LTI en geeft hij alle gegevens door die nodig zijn voor LTI. Bovendien zijn de LMS-en die onderdeel zijn van Blackboard's Academic Platforms op een speciale manier geïntegreerd met xpLor. Via een reeks API's zorgt deze integratie ervoor dat het communicatiekanaal wordt uitgebreid dat met LTI tot stand is gebracht. Met behulp van deze API's kunnen xpLor-bronnen direct in het LMS worden gepubliceerd.

Deze API's communiceren de volgende gegevens:

  • Gegeven cursussen
  • Cursusstructuur (indien van toepassing)
  • LTI-koppeling naar xpLor-bronnen publiceren

Cursusleiders zijn zichtbaar voor hun eigen studenten. Cursusleiders kunnen ook zichtbaar zijn voor andere cursusleiders binnen de gebieden voor sociaal delen van xpLor die kanalen worden genoemd. 

Hoe ondersteunt xpLor open standaarden?

Open standaarden vormen de basis van xpLor. Leerobjecten die zijn gemaakt in xpLor zijn ongewijzigd compatibel met de indeling IMS Common Cartridge, waardoor xpLor-inhoud maximaal overdraagbaar is tussen LMS-platformen. Inhoud uit xpLor wordt aangeboden op ondersteunde LMS-platformen via integraties die zijn gebaseerd op de standaard IMS Learning Tools Interoperability (LTI). Daarnaast biedt xpLor ingebouwde ondersteuning voor beheer van inhoud via Creative Commons-licenties.

Wat is de herkomst van bronnen in xpLor?

Bronnen in xpLor zijn afkomstig van: Open Education Repositories (OER) en op basis van crowd-sourcing.

OER-bronnen, zoals Khan Academy, worden meestal gemaakt onder een Creative Commons-licentie en zijn bedoeld om te delen, aan te passen en te combineren.

Bronnen afkomstig van crowd-sourcing worden meestal gemaakt onder dezelfde Creative Commons-licentie en zijn bedoeld om te worden gedeeld als OER-bronnen. Het verschil is dat OER-bronnen doorgaans worden gemaakt door stichtingen, scholen en organisaties, terwijl inhoud afkomstig uit crowd-sourcing het werk is van individuele docenten die hun materiaal willen delen met de onderwijsgemeenschap. Beide bronnen bieden een rijke hoeveelheid les- en onderwijsmateriaal voor gebruik in cursussen.

Hoe maken cursusleiders bronnen?

Cursusleiders kunnen elke bron maken of uploaden die wordt ondersteund door Common Cartridge.

Waarvoor is het gebruikersprofiel in xpLor?

Het gebruikersprofiel in xpLor wordt gevuld met gegevens uit het LMS van de gebruiker.  Gebruikers van xpLor kunnen hun profiel op de volgende manieren wijzigen:

  • Via het profielpictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van xpLor.
  • Via de optie Profiel in de vervolgkeuzelijst in het voorbeeldvenster van een bron.
  • Als u Blackboard Learn gebruikt, is het profiel van xpLor hetzelfde als het profiel in Mijn Blackboard. Klik in Mijn Blackboard op de avatar om uw profiel te wijzigen.

Gebruikers die als een cursusleider toegang zoeken tot xpLor moeten de servicevoorwaarden accepteren en een profiel maken voordat ze toegang krijgen tot xpLor. Studenten die vanuit een cursus bronnen van xpLor raadplegen, hoeven de servicevoorwaarden niet te accepteren om toegang te krijgen tot de xpLor-bron. In dat geval worden ze echter anoniem weergegeven in xpLor totdat ze dat wel hebben gedaan.

Hoewel studenten zonder een profiel als een anonieme gebruiker worden weergegeven in de xpLor-interface, blijft de numerieke xpLor-ID bestaan en is deze nog steeds gekoppeld aan de gebruikers-ID van Learn. Dit betekent dat inzendingen voor opdrachten en toetsen van xpLor nog steeds aan de juiste gebruiker zijn toegewezen in Learn. Die gegevens zijn echter niet aanwezig in een xpLor-interface.

Welke tabellen in de Learn-database worden gebruikt?

Om de beschikbaarheid van xpLor bij te houden, wordt op dit moment alleen system_registry gebruikt, hoewel dit proces nog niet helemaal is uitgewerkt.

Waar worden de instellingen van xpLor opgeslagen (type licentie en dergelijke)?

Licentiegegevens worden in xpLor zelf opgeslagen.

Hoe wordt de gedeelde/geheime sleutel bepaald?

De gedeelde/geheime sleutel wordt aangemaakt door de Cloud Registrar-service en doorgegeven aan xpLor en Learn.

Wat gebeurt er als verschillende systemen tegelijk verbinding proberen te maken met dezelfde gedeelde/geheime sleutel, bijvoorbeeld wanneer een instelling een van de servers kloont?

Er zijn veiligheidsmechanismen ingebouwd om te voorkomen dat een sleutel opnieuw wordt gebruikt. Wanneer er een nieuwe instantie wordt gemaakt, hetzij via klonen of op een andere manier, moet deze instantie zich registreren bij de Cloud Registrar. De registrar herkent dat de server een nieuwe instantie is, zelfs als het een kloon is, en wijst een nieuwe gedeelde/geheime sleutel toe voor de instantie. Een beheerder kan bijvoorbeeld de database voor de Learn-instantie kopiëren en op basis van de gekopieerde database een nieuwe Learn-instantie maken. De registrar weet echter aan welke URL de originele gedeelde/geheime sleutel was gekoppeld en beschouwt de URL's daarom als verschillend en genereert een nieuwe gedeelde/geheime sleutel. De gedeelde/geheime sleutel is bovendien niet zichtbaar voor eindgebruikers, dus is het niet mogelijk een bestaande gedeelde/geheime sleutel te kopiëren en te plakken (opnieuw gebruiken).

Kan ik binnen xpLor in meerdere tabbladen van mijn browser werken?

Dat is mogelijk en werkt misschien ook wel, maar het wordt niet aangeraden. Als een sessie op het ene tabblad verloren gaat, wordt die sessie ook beëindigd op andere tabbladen en bent u alle niet-opgeslagen gegevens kwijt.

Welke handige gegevens kan ik vinden in de URL's voor xpLor?

 

https://xplor-beta.cloud.bb/index.html?_tabId=pg-content&__launchid=5a6eb7c287d3055c971cbf4eb04e12&__contextId=51ade6ac5184b5f967001cc5&resViewType=1&resViewId=5056eb35c48917d056000863&preview=true&forceVersion=true

U kunt heel wat informatie afleiden uit de URL's voor xpLor, zoals de basis-bestandsserver (in dit voorbeeld xplor-beta.cloud.bb) en de resourceID (hier 5056eb35c48917d056000863).

Geven de bronkoppelingen binnen het LMS ook informatie?

 

https://xplor-beta.cloud.bb/blti_launch?resourceId=5056eb35c48917d056000863

Net als de xpLor-koppelingen, verwijzen de LTI-koppelingen in cursussen naar een basis-bestandsserver (hier xplor-beta.cloud.bb). Het restant van de koppeling bepaalt exact hoe en aan wie de bron wordt aangeboden door xpLor. In het bovenstaande voorbeeld verwijst resourceId (5056eb35c48917d056000863) naar een unieke bron binnen xpLor die wordt aangeroepen. Als u meer wilt weten over de specificatie LTI 1.1, gaat u naar http://www.imsglobal.org/LTI/v1p1p1/ltiIMGv1p1p1.html.

resViewId (in de URL's van xpLor) = resourceId (in de LTI-koppelingen in cursussen).

Hoe wordt inhoud uit xpLor weergegeven als een instantie van Learn is ingesteld voor aangepaste opmaak?

Aangepaste opmaak (branding) in het LMS wordt niet toegepast op inhoud afkomstig uit xpLor. De inhoud in xpLor moet zelfstandig worden weergegeven binnen het iFrame, ongeacht de aangepaste opmaak van de omgeving.

Wat gebeurt er met inhoud binnen een cursus als xpLor niet beschikbaar is?

Aangezien inhoud van xpLor wordt aangeboden via LTI-koppelingen, werken de koppelingen naar de inhoud niet als er een verbindingsprobleem is met xpLor of de cloud. In een dergelijke situatie komt de inhoud weer beschikbaar zodra de service is hersteld. Niet-opgeslagen wijzigingen gaan hierbij verloren.

Is het mogelijk om xpLor rechtstreeks te benaderen zonder verificatie binnen het LMS?

Nee, alle gebruikers moeten worden geverifieerd binnen het LMS om toegang te krijgen tot xpLor.

Is het mogelijk om de poging van een student (antwoorden en dergelijke) rechtstreeks vanuit het Grade Center weer te geven?

Het is niet mogelijk om de poging uit xpLor zelf weer te geven vanuit de Grade Center-kolom voor het item. U kunt echter wel via Grade Center > Beheren > xpLor Activiteitenbeheer rechtstreeks naar het scherm met xpLor-inzendingen gaan. Vanuit xpLor Activiteitenbeheer kunt u filteren op cursus, activiteit en cijferstatus.

Hebben instellingen de mogelijkheid om xpLor gelijktijdig te installeren op test- en productiesystemen?

Test- en implementatieservers van het LMS worden niet verbonden met de xpLor-productieserver. Deze servers worden verbonden met een van de implementatieomgevingen van xpLor, waarvan er meerdere kunnen zijn, afhankelijk van de bedoelingen.

Het is mogelijk om twee LMS-servers uit te voeren die zijn verbonden met afzonderlijke instanties van xpLor. Inhoud die wordt gemaakt op de implementatieserver van xpLor is echter niet toegankelijk vanaf de xpLor-productieserver en elke LMS-instantie kan met maar één xpLor-server worden verbonden.  Dus als de Learn-instantie is ingesteld op "Test" of "Implementatie", is het vanuit die instantie niet mogelijk inhoud te gebruiken die is gemaakt in een "productie"-instantie van Learn. De reden hiervoor is dat de twee Learn-servers zijn verbonden met verschillende xpLor-omgevingen.

Als u geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van inhoud die pas wordt aangeboden aan gebruikers nadat de inhoud helemaal klaar is, neemt u contact op met uw accountmanager van Blackboard. Dit scenario kan namelijk worden gerealiseerd via het raamwerk met machtigingen in xpLor.