Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bronnen wijzigen en verwijderen

Bronnen wijzigen

Aangezien xpLor een repository is met gedeelde leerobjecten, is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de manier waarop wijzigingen van een bron invloed kunnen hebben op alle plaatsen waar de bron is gekoppeld of toegevoegd. U kunt een bron niet rechtstreeks bewerken als een andere gebruiker:

  • De bron als een favoriet heeft toegevoegd.
  • De bron aan een verzameling heeft toegevoegd.
  • De bron aan een cursus heeft toegevoegd.
  • De bron aan een kanaal heeft toegevoegd.

Het kan dus zijn dat u een nieuwe versie van de bron moet maken, zodat de oorspronkelijke versie intact blijft.

Een bron bewerken

Alleen de oorspronkelijke auteur van een bron kan de bron wijzigen. Andere gebruikers kunnen een nieuwe versie van de bron maken en deze vervolgens bewerken.

  1. Ga naar Mijn inhoud.
  2. Klik op de bron die u wilt wijzigen.

    Als u een bron gaat wijzigen, krijgt deze weer de conceptstatus, zonder dat er een nieuwe kopie van de bron wordt gemaakt. Als de bron is gebruikt door een andere gebruiker, moet er een nieuwe versie van de bron worden gemaakt om deze te kunnen wijzigen. Zie Versiebeheer voor meer informatie.

  3. Klik op Voltooien of Concept opslaan.

Bronnen verwijderen en terugtrekken

Alleen de oorspronkelijke auteur van een bron kan de bron volledig verwijderen uit xpLor. Selecteer Verwijderen in de vervolgkeuzelijst op de werkbalk voor de bron. Zie Navigeren door xpLor voor meer informatie over de werkbalk voor bronnen.

Geef op de pagina Bron verwijderen aan dat u de bron en alle verwijzingen naar de bron wilt verwijderen. Selecteer een reden voor het verwijderen van de bron.

Het verwijderen van een bron kan niet ongedaan worden gemaakt. U kunt een verwijderde bron dus niet meer herstellen.

U kunt een bron niet verwijderen als een andere gebruiker de bron als favoriet heeft toegevoegd of heeft opgenomen in een verzameling, cursus of kanaal. In dit geval kunt u de bron alleen terugtrekken.

Bronnen terugtrekken

Het terugtrekken van een bron houdt in dat de bron niet meer voorkomt in zoekresultaten.

Op het moment dat een bron is teruggetrokken, wordt aan alle gebruikers die de bron hebben gebruikt een bericht weergegeven dat de bron is teruggetrokken. De oorspronkelijke auteur van de bron kan deze weer beschikbaar maken via het bericht van terugtrekking of Mijn inhoud

Het herstellen van een teruggetrokken bron betekent dat de bron weer beschikbaar is voor alle gebruikers en locaties waaraan de bron eerder was gekoppeld.