Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Soorten bronnen

In xpLor kunt u zeven soorten bronnen maken. 

Pagina

U kunt een HTML-pagina maken die ingesloten inhoud accepteert. Net zoals bij een lege pagina in Blackboard Learn, kunt u een inhoudseditor gebruiken om helemaal zelf nieuwe inhoud te maken.

U kunt de HTML-editor desgewenst schermvullend weergeven.

Zie Aanbieden voor de weergaven voor cursusleiders en studenten.

Bestand

Als u dit type niet ziet, heeft uw school dit brontype niet ingeschakeld.

U kunt bestanden uploaden voor distributie. Bestandsbronnen zijn vergelijkbaar met het inhoudstype Bestand in Blackboard Learn. U kunt elk bestandstype uploaden voor gebruik door andere gebruikers. U kunt desgewenst een koppeling weergeven om het bestand te downloaden of bronnen insluiten binnen een iframe.

Het insluiten van bronnen binnen een iframe is afhankelijk van wat de gebruiker heeft geïnstalleerd en wat de mogelijkheden van zijn of haar browser zijn. Enkele voorbeelden:

 • Audio
  • WAV 
  • MP3
 • Video
  • FLV (vereist flash)
  • MPG (MPEG1, MPEG2)
  • AVI (afhankelijk van codec, h.264)
  • MP4 (afhankelijk van codec, h.264) 
 • Afbeelding
  • GIF 
  • JPG 
  • JPEG 
  • PNG 
  • BMP
 • Tekst
  • TXT 
  • PDF 
  • HTML
 • Browsers
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Macintosh Safari

Zie Aanbieden voor de weergaven voor cursusleiders en studenten.

Koppeling

U kunt HTML-koppelingen maken naar websites die worden weergegeven binnen Blackboard Learn. Koppelingsbronnen zijn vergelijkbaar met het inhoudstype Webkoppeling in Blackboard Learn.

Zie Aanbieden voor de weergaven voor cursusleiders en studenten.

Verzameling

Als u dit type niet ziet, heeft uw school dit brontype niet ingeschakeld.

Een verzameling bestaat uit een groep bronnen die zijn geordend in een specifieke structuur die u als geheel kunt toevoegen aan een cursus of een kanaal. Een verzameling kan bestaan uit een complete cursus of een bepaalde les of module met inhoud, opdrachten, vragenlijsten en gerelateerde activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld een verzameling maken die bestaat uit een volledige cursus Biologie voor vijfdejaars of uit een les over fotosynthese.

Verzamelingen worden meestal gebruikt om een cursusstructuur te ontwikkelen binnen xpLor die kan worden overgebracht naar een cursus van Blackboard Learn. Als u een verzameling toevoegt aan een cursus, komen in de cursus alle mappen en bronnen uit de verzameling beschikbaar.  Elke map binnen de verzameling komt overeen met een inhoudsmap in Blackboard Learn.

U kunt op twee manieren werken met verzamelingen: in de weergavemodus en in de bewerkingsmodus.

Weergavemodus voor verzamelingen

De weergavemodus voor verzamelingen is beschikbaar voor alle gebruikers die de verzameling kunnen bekijken. De instellingen voor Delen van de verzameling bepalen wie de verzameling kan zien. In deze weergave ziet u de titel, de beschrijving, het pictogram en de inhoud (mappen en bronnen) van de verzameling.

Bewerkingsmodus voor verzamelingen

Klik op Bewerken om de inhoud van een verzameling te bewerken.

U hebt de volgende mogelijkheden:

 • Mappen en bronnen via slepen-en-neerzetten anders ordenen binnen de verzameling.
 • Items binnen de verzameling verwijderen of een andere naam geven via het contextmenu naast een item.

  Als u de naam van een bron wijzigt binnen een verzameling, heeft dit alleen gevolgen voor de verwijzing naar die bron binnen de verzameling. De naam van de bron blijft verder ongewijzigd binnen xpLor. Als in een cursus een verzameling wordt gebruikt met een bron waarvan de naam is gewijzigd, wordt de gewijzigde naam weergegeven in de cursus.

 • Verzamelingen verwijderen. Selecteer Verzameling verwijderen.

  Een verwijderde verzameling kunt u niet meer terughalen.

Een verzameling importeren

U kunt een verzameling maken door een Common Cartridge te importeren. Selecteer het copyright en geef aan wie de bronnen in de verzameling kan zien nadat deze zijn geïmporteerd. Zie Common Cartridge-inhoud importeren voor meer informatie.

Vragenlijst

Als u niet alle opties voor vragenlijsten ziet, heeft uw school deze niet ingeschakeld.

Net als beoordelingen in Blackboard Learn, kunt u vragenlijsten maken met open vragen, invuloefeningen, meerkeuzevragen en waar/onwaar-vragen. Wanneer u een vraag toevoegt aan een vragenlijst, wordt de vraag weergegeven in de algemene interface van de vragenlijst. U kunt vragen inline invoegen tussen andere vragen via de koppeling Voeg een vraag toe boven en onder de vragen die al zijn ingevoegd.

Klik op Aangepaste instellingen gebruiken om aanvullende opties weer te geven, bijvoorbeeld om het bereik, het aantal pogingen en de tijdslimiet voor de vragenlijst te bepalen.

Zie Studenten beoordelen met xpLor voor meer informatie over vragenlijsten.

Opdracht

Als u niet alle opties voor opdrachten ziet, heeft uw school deze niet ingeschakeld.

Opdrachtbronnen in xpLor zijn vergelijkbaar met opdrachten in Blackboard Learn. U kunt instellen dat studenten inzendingen uploaden of inhoud rechtstreeks plakken in de interface van xpLor voor het inleveren van opdrachten. Wanneer u een xpLor-opdracht maakt, hoeft u alleen instructies in te voeren voor de studenten en de rest wordt automatisch afgehandeld.

Zie Studenten beoordelen met xpLor voor meer informatie over opdrachten.

Discussie

Als u niet alle opties voor discussies ziet, heeft uw school deze niet ingeschakeld.

Discussiebronnen in xpLor komen overeen met discussieforumbronnen binnen Blackboard Learn en geven cursusleiders de mogelijkheid om een beginonderwerp voor het forum op te geven.

Zie Studenten beoordelen met xpLor voor meer informatie over discussies.

Common Cartridge

Alle typen bronnen worden universeel ondersteund in de indeling IMS Common Cartridge.

Common Cartridge is een set standaarden die is ontwikkeld door het IMS Global Learning Consortium om inhoud eenvoudiger uit te wisselen tussen verschillende LMS-en. Common Cartridge omvat standaarden voor metagegevens die zijn gekoppeld aan inhoud, het uitwisselen van vragen en toetsen, het openen en uitwisselen van gegevens met externe toepassingen, schema's voor online discussieforums en webkoppelingen, en een verificatiestandaard voor componenten binnen een Common Cartridge. Ga voor meer informatie naar http://www.imsglobal.org/cc/index.html

U kunt cursusinhoud van Blackboard Learn importeren in xpLor door een Common Cartridge-export te maken en het resulterende bestand te uploaden.

Het is niet mogelijk om rechtstreeks beoordelingen en opdrachten te importeren in xpLor. U moet deze elementen importeren als onderdeel van een Common Cartridge-export.

Common Cartridge-inhoud importeren

 1. Exporteer een cursus van Blackboard Learn met de indeling Common Cartridge. Lees voor meer informatie het onderwerp Cursussen exporteren en archiveren in de Help voor cursusleiders van uw versie.
 2. Ga naar de pagina Maken van xpLor. Zie Over xpLor en Inhoud maken voor meer informatie over het navigeren naar xpLor.
 3. Klik op Common Cartridge.
 4. Upload het Common Cartridge-bestand.
 5. Stel de volgende opties in bij Broninstellingen:
  • Eigenaar verzameling: Deze instelling bepaalt de standaardmachtigingen voor het delen van de geïmporteerde bronnen. Zie Delen voor meer informatie.
  • Copyright. Zie Copyright voor meer informatie.

  Deze broninstellingen worden toegepast op alle bronnen in de Common Cartridge-verzameling die u importeert. Ze gelden niet voor de verzameling als geheel. Om het overzichtelijk te houden en te voorkomen dat complete verzamelingen vrij beschikbaar komen, worden de machtigingen voor het delen van verzamelingen die worden gemaakt via het importproces standaard ingesteld op Niemand. U kunt deze instelling wijzigen nadat het importeren is voltooid.

 6. Klik op Importeren.

  De import is beschikbaar nadat het bestand is geüpload. In het geval van uitzonderlijke grote imports kan het proces veel tijd in beslag nemen. U hoeft echter niet op de pagina Importeren te blijven terwijl het proces wordt uitgevoerd. Selecteer E-mailbericht versturen als de import is voltooid om per e-mail een waarschuwing te ontvangen wanneer de import is voltooid.

Nadat u de import hebt gestart, wordt u omgeleid naar de pagina Importstatus. U kunt deze pagina ook openen vanuit het Dashboard. Zie Over xpLor voor meer informatie over het Dashboard.

Als de import is voltooid, wordt deze weergegeven als een verzameling.