Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Copyright

Afbeelding bij de tekst

Bescherm uw leerstof, ongeacht waar u deze opslaat. xpLor biedt allerlei vormen van bescherming, variërend van 'alle rechten voorbehouden' tot 'gelijk delen'.

Copyrightbeheer en DRM (Digital Rights Management) vormen een integraal onderdeel van xpLor. Er wordt binnen xpLor onderscheid gemaakt tussen twee hoofdtypen DRM: licenties van Creative Commons en aangepaste licenties van de instelling of organisatie.

  1. Creative Commons is een non-profit organisatie die licenties en licentiestructuren ontwikkelt voor digitale inhoud, met name open inhoud die vrij mag worden verspreid. Er zijn op dit moment zes soorten Creative Commons-licenties. Beschrijvingen van de soorten licenties kunt u vinden op de website van Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/.
  2. Aangepaste licenties kunnen worden ontwikkeld en onderhouden door de instellingen en organisaties die ze nodig hebben. Deze aangepaste licenties zijn alleen beschikbaar voor de makers van de licenties.

Copyright toevoegen voor een bron

U kunt copyright toevoegen voor een bron op het moment dat u de bron maakt en importeert, of wanneer u een concept bewerkt.

U kunt het copyright van een bron niet meer wijzigen nadat deze is gepubliceerd.

  1. Klik in de broneditor op de koppeling bewerken naast Copyright, in het deelvenster Over.
  2. Selecteer een type in de vervolgkeuzelijst Type.
    • Selecteer Aangepaste licentie om zelf een licentie te definiëren. Type de eigenaar van de copyrightlicentie URL van de copyrightlicentie en de titel van de URL.
  3. Klik op Bijwerken.

Hoe weet ik welke copyrightlicentie is toegepast op een bron?

U kunt de copyrightlicentie van een bron herkennen aan de symbolen die onder de bron worden weergegeven. Beschrijvingen van de soorten licenties die met de symbolen worden aangegeven, kunt u vinden op de website van Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/.