Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over xpLor

Algemeen

Wat is xpLor?

xpLor is een cloudgebaseerde repository met leerobjecten (LOR) die is ontworpen voor het gebruik met verschillende Learning Management Systems (LMS). De basis wordt gevormd door open standaarden, waardoor het mogelijk is interessante leerobjecten te maken, te ontdekken en te delen. U kunt leerobjecten delen buiten de grenzen van een bepaald LMS en gedeelde objecten werken zonder aanpassingen in ieder ondersteund systeem. U kunt bestaande inhoud verplaatsen van het LMS naar xpLor en deze zo in meerdere cursussen op meerdere platforms beschikbaar maken.

Is xpLor een vervanging voor een LMS?

Hoewel bepaalde functies van xpLor ook aanwezig zijn in een LMS, is het geen vervanging voor een LMS, maar eerder een aanvulling. Dit komt door de ondersteuning van nieuwe gebruikssituaties, met name op het gebied van het ontdekken en delen van inhoud. Het xpLor-platform helpt bij het weghalen van de barrières waardoor de meeste inhoud beperkt is tot één cursuscontext in het LMS. Door de ondersteuning van geavanceerde leerobjecten die zich buiten de context van een specifieke cursus bevinden, biedt xpLor nieuwe mogelijkheden voor het delen van deze leerobjecten tussen cursussen. Dit is mogelijk omdat inhoud door xpLor centraal wordt gehost in de cloud, zelfs inhoud van verschillende instellingen. De focus van het xpLor-platform ligt op het delen en ontdekken van leerobjecten, terwijl het geïntegreerde LMS een vertrouwde omgeving blijft bieden voor het beheren van gebruikers en cursussen, inschrijving, cijferlijstbeheer en het bereik/de volgorde van inhoudspresentatie (adaptieve inhoud, enzovoort).

Hoe is xpLor anders dan een inhoudsbeheersysteem?

Traditionele systemen voor inhoudsbeheer (content management systems) bieden alleen functies voor delen, versiebeheer, beheer en toegangscontrole voor inhoudsbronnen in bestandsvorm. Meestal zijn deze systemen ook beperkt tot integratie met één LMS-instantie, waardoor inhoud alleen kan worden gedeeld met gebruikers binnen dezelfde instelling. Met het xpLor-platform komen vergelijkbare voorzieningen voor delen ook beschikbaar voor geavanceerde, interactieve leerobjecten zoals beoordelingen en discussieforums. Met xpLor kunnen deze inhoudsbronnen niet alleen worden ontdekt en hergebruikt tussen cursussen, maar zelfs tussen verschillende instellingen op verschillende LMS-platformen. Zie Een complete oplossing voor het aanbieden van leermateriaal voor meer informatie.

Hoe weet xpLor wie ik ben en op welke school ik zit?

xpLor gebruikt de volgende gegevens uit het LMS:

 • De rol van de gebruikers-ID, zoals student of cursusleider
 • Cursus
 • Instelling
 • Bron
 • Cijferservices. Cijferservices zorgen voor de terugkoppeling van cijfers van xpLor naar de cijferlijst in het LMS.

Weet xpLor nog andere dingen over mij?

xpLor kan alleen goed functioneren als er een minimale hoeveelheid gegevens bekend is van de persoon die het platform gebruikt. xpLor heeft voor studenten andere soorten gegevens nodig dan voor cursusleiders. xpLor heeft geen persoonsgegevens nodig. Het is wel zo dat iedereen die xpLor-bronnen gebruikt, moet zijn gekoppeld aan een account in hun LMS. Dit is belangrijk omdat bronnen in xpLor mogelijk inzendingen vereisen en dan cijfers moeten terugkoppelen naar het LMS.

Studenten

xpLor ontvangt enkele gegevens van studenten wanneer deze een koppeling naar xpLor volgen. De gegevens die worden doorgegeven, zijn de minimale gegevens die xpLor nodig heeft om een bron op de juiste manier weer te geven. Wanneer een student interactie heeft met een bron, bijvoorbeeld door het maken van een toets of iets te versturen, worden over deze interacties details opgeslagen door xpLor en vervolgens gedeeld. Een cursusleider krijgt dan bijvoorbeeld details van een inzending voor een vragenlijst te zien of opmerkingen die zijn toegevoegd in een discussieforum. Alle activiteiten met cijferbeoordeling worden vanuit xpLor gedeeld naar de cijferlijst in het LMS.

Cursusleiders

Wanneer een cursusleider een xpLor-bron weergeeft of naar xpLor gaat om bronnen toe te voegen of te beheren, ontvangt xpLor gegevens die nodig zijn om xpLor-bronnen rechtstreeks te publiceren in het LMS.

 • Gegeven cursussen
 • Cursusstructuur (indien van toepassing)
 • Publicatiekoppelingen naar xpLor-bronnen

Cursusleiders zijn zichtbaar voor hun eigen studenten en ze kunnen ook zichtbaar zijn voor andere cursusleiders binnen de gebieden voor sociaal delen van xpLor die kanalen worden genoemd.

Hoe ondersteunt xpLor open standaarden?

Open standaarden vormen de basis van xpLor. Leerobjecten die zijn gemaakt in xpLor zijn ongewijzigd compatibel met de indeling IMS Common Cartridge, waardoor xpLor-inhoud maximaal overdraagbaar is tussen LMS-platformen. Inhoud uit xpLor wordt aangeboden op ondersteunde LMS-platformen via integraties die zijn gebaseerd op de standaard IMS Learning Tools Interoperability (LTI). Daarnaast biedt xpLor ingebouwde ondersteuning voor beheer van inhoud via Creative Commons-licenties.

Inhoud

Wat is de herkomst van bronnen in xpLor?

Bronnen in xpLor zijn afkomstig van: Open Education Repositories (OER) en op basis van crowd-sourcing.

OER-bronnen, zoals Khan Academy, worden meestal gemaakt onder een Creative Commons-licentie en zijn bedoeld om te delen, aan te passen en te combineren.

Bronnen afkomstig van crowd-sourcing worden meestal gemaakt onder dezelfde Creative Commons-licentie en zijn bedoeld om te worden gedeeld als OER-bronnen. Het verschil is dat OER-bronnen doorgaans worden gemaakt door stichtingen, scholen en organisaties, terwijl inhoud afkomstig uit crowd-sourcing het werk is van individuele docenten die hun materiaal willen delen met de onderwijsgemeenschap. Beide bronnen bieden een rijke hoeveelheid les- en onderwijsmateriaal voor gebruik in cursussen.

Hoe maak ik bronnen in xpLor?

Cursusleiders kunnen elke bron maken of uploaden die wordt ondersteund door Common Cartridge. Common Cartridge is een specificatie voor het aanbieden van inhoud met definities van de leerobjecten die op dit moment het meest worden gebruikt in LMS-en. Voorbeelden van Common Cartridge-bronnen zijn vragenlijsten, discussieforums en bestanden. De functies voor het maken en uploaden van bronnen zijn beschikbaar via het menu "Maken".

Kan ik bronnen tussentijds opslaan?

Ja. U kunt een concept opslaan van een bron en de bron dan later afmaken.

Waar kan ik de bronnen zien die ik heb gemaakt?

Inhoud die u hebt gemaakt, kunt u op twee manieren bekijken:

 • Via de koppeling Dingen die ik heb gemaakt in het menu Beheren
 • Via het filter Mijn inhoud in de lijst met filters in het zoekvak

Kan ik mijn bronnen bewerken?

Nadat u een bron hebt gepubliceerd, kunt u deze niet meer bewerken. Als u de inhoud of het copyright van een bron wilt wijzigen, moet u een nieuwe versie maken met de koppeling Een nieuwe versie maken in het deelvenster Versie van de bron.  

U kunt uiteraard wel bronnen wijzigen die nog niet zijn gepubliceerd en die u als concept hebt opgeslagen.

Voor verzamelingen en kanalen wordt geen versiebeheer uitgevoerd. Deze elementen kunt u dus altijd aanpassen.

Kan ik mijn bronnen verwijderen?

Ja, maar alleen als de bron niet door een andere gebruiker wordt gebruikt.  Zie Bronnen wijzigen en verwijderen voor meer informatie.

Zijn mijn bronnen zichtbaar voor anderen in xpLor?

De zichtbaarheid van bronnen wordt bepaald door de instellingen voor machtigingen die u hebt opgegeven. Als de auteur van een bron, kunt u deze instellingen opgeven tijdens het maken van de bron of op een later tijdstip. Zie Delen voor meer informatie.

Kunnen andere mensen mijn bronnen gebruiken?

De mogelijkheid voor anderen om een bron te gebruiken, is over het algemeen gerelateerd aan het feit of die gebruiker de bron kan zien binnen het systeem. (Als iemand de bron kan zien, kan die persoon de bron ook gebruiken.) De zichtbaarheid van bronnen wordt bepaald door de instellingen voor machtigingen die u hebt opgegeven. Als de auteur van een bron, kunt u deze instellingen opgeven tijdens het maken van de bron of op een later tijdstip. Zie Delen voor meer informatie.

Kan ik bronnen gebruiken die door andere mensen zijn gemaakt?

Net zoals u instellingen voor de zichtbaarheid en machtigingen opgeeft voor uw bronnen, kunnen auteurs van andere bronnen dit ook doen voor hun bronnen. Over het algemeen is het zo dat als u een bron kunt zien, u deze ook kunt gebruiken. Zie Delen voor meer informatie. 

Hoe gebruik ik bronnen uit xpLor in mijn cursussen?

Gebruik de functie Toevoegen om bronnen van xpLor te gebruiken in een cursus binnen uw LMS. U kunt de functie Toevoegen kiezen in zoekresultaten en voorbeeldweergaven van bronnen.

De functie Toevoegen is standaard gekoppeld aan de cursus waarin u op dat moment werkt. U kunt de bestemming waaraan u bronnen wilt toevoegen echter wijzigen via de vervolgkeuzelijst van de functie Toevoegen. De selectie die u maakt in de lijst wordt dan gedurende de rest van de xpLor-sessie als standaardactie gebruikt voor de functie Toevoegen. Als u xpLor verlaat en de repository de volgende keer opent, is de functie Toevoegen weer gekoppeld aan de cursus waarin u op dat moment werkt. Zie Navigeren door xpLor en Aanbieden voor meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn xpLor-bronnen wanneer ik mijn Learn-cursus kopieer of exporteer?

Als cursussen worden gekopieerd, geëxporteerd of gearchiveerd, wordt de inhoud uit xpLor ook gekopieerd. Alle koppelingen naar xpLor blijven gewoon werken in de nieuwe cursus, op voorwaarde dat de site waar de cursus wordt hersteld ook toegang heeft tot xpLor.

Copyright, machtigingen, kanalen, cijferniveaus, labels en standaarden

Wat zijn metagegevens en hoe worden deze gebruikt met bronnen in xpLor?

Metagegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een bron behalve de inhoud zelf: de machtigingen, kanalen, cijferniveaus, labels, standaarden, beoordelingen, enzovoort. Metagegevens zijn meestal niet zichtbaar voor studenten, maar zijn belangrijk voor het xpLor-ecosysteem omdat ze kunnen worden gebruikt door cursusleiders, cursusbouwers en andere gebruikers van xpLor om de geschiktheid en het bereik te bepalen van de bronnen die beschikbaar zijn binnen xpLor.

Hoe voeg ik metagegevens toe aan een bron?

U kunt metagegevens toevoegen aan bronnen via het deelvenster Over , dat op de werkbalk voor bronnen wordt aangegeven als "i". De mogelijkheid om metagegevens voor een bron toe te voegen of te wijzigen, is afhankelijk van de machtigingen die de auteur van de bron heeft ingesteld voor de bron. Als u geen metagegevens voor een bron kunt toevoegen of wijzigen, is de kans groot dat de auteur hiervoor beperkingen heeft ingesteld.

Wie kan de metagegevens van een bron zien?

Alleen studenten kunnen de metagegevens van een bron niet zien. Cursusleiders, cursusbouwers, beheerders en alle andere gebruikers met toegang tot xpLor kunnen de metagegevens van een bron zien.

Wat zijn machtigingen en waarvoor zijn ze bedoeld?

Machtigingen binnen xpLor bepalen de zichtbaarheid van items en de rechten die andere gebruikers hebben om items te gebruiken en er metagegevens aan toe te voegen. Instellingen voor machtigingen vormen de basis voor de controle die makers van inhoud kunnen uitoefenen. Makers van inhoud bepalen het bereik van de verschillende machtigingen om zo alle aspecten van toegang en aanpassing van hun inhoud binnen het systeem te beheren.

In xpLor is de methode voor het toewijzen van machtigingen in twee delen opgesplitst.

Op de eerste plaats wordt er onderscheid gemaakt tussen de gebruiksmogelijkheden van een item: delen en gebruiken.

De instelling Delen bepaalt de mogelijkheid van anderen om:

 • Een item te delen via kanalen binnen xpLor.
 • Een item te zien en vervolgens toe te voegen aan een cursus, zodat studenten en andere cursusdeelnemers het item kunnen gebruiken.
 • Metagegevens (labels, cijfers en standaarden) toe te voegen aan een item.

Op de tweede plaats wordt er onderscheid gemaakt ten aanzien van het bereik van mensen die rechten hebben voor de hierboven beschreven gebruiksmogelijkheden.

 • De instelling Medewerkers is [op dit moment] gedefinieerd als de maker van een item.
 • De instelling Instelling is gedefinieerd als iedereen binnen de instelling van de huidige gebruiker.
 • De instelling Systeem is gedefinieerd als iedereen binnen het schoolsysteem van de huidige gebruiker.
 • De instelling Iedereen is gedefinieerd als iedereen binnen het xpLor-systeem (en mogelijk daarbuiten).

Deze twee groepen met instellingen zijn samen bepalend voor de machtigingen die voor een item beschikbaar zijn voor andere gebruikers binnen het xpLor-systeem.

Kanalen

Wat zijn kanalen?

Kanalen in xpLor zijn een mechanisme waarmee gebruikers inhoud ad hoc kunnen ordenen en groeperen. Gebruikers kunnen zich abonneren op kanalen waarvoor dit is toegestaan en ze kunnen inhoud toevoegen aan kanalen die bijdragen van anderen accepteren. Kanalen vormen een tool voor sociale samenwerking waarmee gebruikers inhoud kunnen delen met andere gebruikers die geïnteresseerd zijn in vergelijkbare onderwerpen en soorten inhoud.

Kan ik zelf een kanaal maken?

Ja. Iedereen met toegang tot xpLor kan kanalen maken en optreden als moderator voor een kanaal. Als u een kanaal wilt maken, gaat u naar de pagina Maken en selecteert u Kanaal uit de opties.

Welke opties kan ik kiezen als ik een kanaal ga maken?

Naast een titel, beschrijving en logo voor het kanaal, kunnen eigenaars van een kanaal andere opties selecteren op het moment dat ze een kanaal gaan maken.

Net zoals bij veel andere items in xpLor, bepalen machtigingen de beschikbaarheid van een kanaal en de rechten die andere gebruikers hebben voor toegang tot een kanaal.

 • De optie Weergeven en abonneren bepaalt welke gebruikers het kanaal kunnen zien en zich kunnen abonneren op het kanaal. De beschikbare opties zijn Iedereen (alle gebruikers van xpLor) of de instelling van de gebruiker die het kanaal heeft gemaakt (de naam van de instelling staat in de vervolgkeuzelijst).
 • De optie Bijdragen bepaalt welke gebruikers inhoudsitems kunnen toevoegen aan het kanaal. De beschikbare opties zijn Alle abonnees (iedereen die is geabonneerd op het kanaal) en Alleen ikzelf (alleen de maker van het kanaal).

Met behulp van deze instellingen kan de eigenaar van een kanaal bepalen wie er toegang heeft tot het kanaal en wie er bijdragen kan leveren aan het kanaal.

Welke rechten heeft de eigenaar van een kanaal?

De eigenaar van een kanaal heeft volledige controle over items en metagegevens die worden toegevoegd aan een kanaal. Geen enkele gebruiker heeft de mogelijkheid om acties van de eigenaar van een kanaal ongedaan te maken.

Hoe voeg ik inhoud toe aan een kanaal?

Als gebruikers inhoud willen toevoegen aan een kanaal, moeten ze sowieso een abonnement hebben op dat kanaal. Daarnaast moet in de instellingen voor het kanaal zijn bepaald dat de gebruiker een bijdrage mag leveren aan het kanaal. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een gebruiker inhoud toevoegen aan het kanaal via het dialoogvenster Toevoegen dat beschikbaar is via de voorbeeldweergave van een bron en in de zoekresultaten voor een bron.

Verzamelingen

Wat zijn verzamelingen en hoe zijn deze gerelateerd aan mijn inhoud?

Verzamelingen zijn een mechanisme waarmee gebruikers inhoud op een logische manier kunnen ordenen en groeperen. U kunt verzamelingen delen met andere gebruikers, maar alleen de maker van een verzameling kan de inhoud of ordening van een verzameling wijzigen. Verzamelingen kunnen elk type bron bevatten, behalve andere verzamelingen. Wanneer u een verzameling toevoegt aan een andere verzameling, wordt de inhoud van de oorspronkelijke verzameling toegevoegd aan de nieuwe verzameling. Eventuele bronnen in de nieuwe verzameling blijven echter behouden. Als een gebruiker een verzameling van een andere gebruiker wil aanpassen, kan de gebruiker een lege verzameling maken en vervolgens de structuur en inhoud van de andere verzameling kopiëren (als dit is toegestaan in de instellingen van de verzameling die wordt gekopieerd).

Kan ik verzamelingen achteraf bewerken?

De eigenaar van een verzameling kan de titel, de beschrijving en het logo van een verzameling altijd aanpassen. Andere metagegevens van de verzameling kunnen worden gewijzigd door iedereen met de juiste machtiging voor de verzameling. De eigenaar van een verzameling kan natuurlijk altijd de metagegevens bewerken. De inhoud binnen verzamelingen kan [op dit moment] niet worden bewerkt, afgezien van het toevoegen van nieuwe inhoud aan de verzameling.

Kan ik verzamelingen gebruiken in mijn cursussen?

U kunt verzamelingen gebruiken in plaats van cursussen. Verzamelingen zijn een eenvoudige manier om de structuur en inhoud van een cursus te simuleren. Wanneer u een verzameling toevoegt aan een cursus, worden de mappen en bronnen in de verzameling aangemaakt binnen de cursus. Op deze manier kunnen gebruikers complete cursussen inrichten binnen een verzameling en vervolgens met één muisklik een cursus maken.

Gebruikersprofiel.

Waarvoor is het gebruikersprofiel in xpLor?

Het gebruikersprofiel in xpLor wordt gevuld met gegevens uit het LMS van de gebruiker.  Gebruikers van xpLor kunnen hun profiel op de volgende manieren wijzigen:

 • Via het profielpictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van xpLor.
 • Via de optie Profiel in de vervolgkeuzelijst in het voorbeeldvenster van een bron.
 • Als u Blackboard Learn gebruikt, is het profiel van xpLor hetzelfde als het profiel in Mijn Blackboard. Klik in Mijn Blackboard op de avatar om uw profiel te wijzigen.

Gebruikers die als een cursusleider toegang zoeken tot xpLor moeten de servicevoorwaarden accepteren en een profiel maken voordat ze toegang krijgen tot xpLor. Studenten die vanuit een cursus bronnen van xpLor raadplegen, hoeven de servicevoorwaarden niet te accepteren om toegang te krijgen tot de xpLor-bron. In dat geval worden ze echter anoniem weergegeven in xpLor totdat ze dat wel hebben gedaan.

Hoewel studenten zonder een profiel als een anonieme gebruiker worden weergegeven in de xpLor-interface, blijft de numerieke xpLor-ID bestaan en is deze nog steeds gekoppeld aan de gebruikers-ID van Learn. Dit betekent dat inzendingen voor opdrachten en toetsen van xpLor nog steeds aan de juiste gebruiker zijn toegewezen in Learn. Die gegevens zijn echter niet aanwezig in een xpLor-interface.